หลักสูตร นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)

 

หลักสูตร นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงแนวทางของนวัตกรรมการบริการ
2. เพื่อให้ท่านผู้เข้าสัมมนาสามารถนำเอาแนวทาง เคล็ดลับไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวโน้ม และทิศทางการเติบโตของธุรกิจบริการในอนาคต


เนื้อหาหลักสูตร
- แนวโน้ม และทิศทางการเติบโตของธุรกิจบริการในอนาคต
- ความเคลื่อนไหว และกลยุทธ์สำคัญในการให้บริการลูกค้า
- นวัตกรรมใหม่ในการจัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
- การสร้างกลยุทธ์การบริการเชิงรุก
- บทบาทของสื่อสมัยใหม่ที่มีผลต่อการสร้างกลยุทธ์การบริการลูกค้า
- การสร้างประสบการณ์ใหม่ในการให้บริการลูกค้าด้วยช่องทางที่
- หลากหลาย เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ และการตอบสนองความต้องการ
- ลูกค้าได้อย่างฉับพลัน และยั่งยืน
- เครื่องมือสำหรับการสร้างความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสู่การสร้าง
- นวัตกรรมในองค์กร
- Q & A

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน