การให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาองค์กรโดยที่ปรึกษาทำการออกแบบตามบริบทขององค์กรและช่วยพัฒนาระบบงานและบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานได้จริง   More...

 

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 091-730-8979

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" rel="noopener" style="background-color: #0a0002; color: #b7b7b7; font-family: Mitr, sans-serif; font-size: 25px;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

 

Tuesday the 25th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน