หลักสูตร บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับผู้บริหาร (Business Etiquette for Management)

หมวด: Service

 

หลักสูตร บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับผู้บริหาร (Business Etiquette for Management)

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจ การปฏิบัติตน เมื่อต้องเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ ทั้งในนามองค์กร และการไปงานส่วนตัว
2. เพื่อรับทราบเหตุและผลของข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล และข้อปฏิบัติเฉพาะ
3. เสริมสร้างความมั่นใจ ในการเข้าสังคม ให้ look smart และน่าเชื่อถือ

 

เนื้อหาหลักสูตร
- มารยาท และข้อปฏิบัติในการเข้าสังคม
- การเตรียมตัวก่อนไปงาน หรือพบบุคคลสำคัญในโอกาสต่างๆ
- การแต่งกายเพื่อไปงานในโอกาสต่างๆ ให้เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง
- ศึกษาธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นสากลของชาติต่างๆ
- ศึกษาธรรมเนียมปฏิบัติในการขอเข้าเฝ้า หรือเข้าเฝ้าในงานพระราชพิธี และฝึกปฏิบัติ
- การปฏิบัติตนในการไปงานเลี้ยงรับรอง หรืองานพิธีในโอกาสต่างๆ
- การปฏิบัติตัวในฐานะเป็นแขกรับเชิญ หรือเป็นประธานในงานพิธี
- การไปงานพิธีต่างๆ ในนามขององค์กร
- การปฏิบัติตนในการกล่าวปาฐกถา กล่าวเปิด-ปิดงาน

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน