อาจารย์ประสิทธิ์ เพชรช่วย

ประวัติการทำงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท ผึ้ง – หวาน รีสอร์ท จำกัด กาญจนบุรี

บริษัท ผึ้ง – หวาน รีสอท์ โฮเต็ล จำกัด กาญจนบุรี

โรงแรม P.M.Y. บีช รีสอร์ท ระยอง

โรงแรม ริเวอร์แคว เมืองกาญจนบุรี

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

วิทยากรอาวุโส บริษัท อัพ คอนซัลติ่ง แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

วิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

 • การประปานครหลวง                                               
 • ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่                                        
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ หลักสูตร สืบสวนคดีอาญา                        
 • การฝึกอบรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรมสรรพากร                                  
 • สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
 • กระทรวงแรงงาน
 • คณะ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
 • กองประกวดนางสาวไทย ปี 2545
 • สภาวิศวกร
 • การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • กรมธุรกิจพลังงาน
 • สถาบันราชภัฎ สวนดุสิต
 • กลุ่มในเครือผลิตภัณท์กระดาษไทย ไทยเปเปอร์ ( SCG )
 • ฯลฯ

 

บรรยากาศการสอนวิทยากร 

Team Building & Walk Rally @Leisure Apparel Thailand     โดย อ.ประสิทธิ เพชรช่วย และ อ.ดนุพล แก้วสีหมอก 

 

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน