CSR-student (รูปแแบบกิจกรรม - นักเรียน)

 

 

CSR & ACITVITY IDEA  (นักเรียน)

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร จ.เพชรบุรี (บริจาคอุปกรณ์การเรียนและให้ความรู้การออมเงิน)

2. โรงเรียนบ้านเขตเมือง จ.สมุทรสงคราม (บริจาคอุปกรณ์การเรียนและอาหารกลางวัน)

3. โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 จ.นครนายก (ทำความสะอาด)

4. โรงเรียนวัดประชาเกษม จ.เชียงใหม่ (บริจาคอุปกรณ์การเรียนและให้ความรู้การออมเงิน)

5. โรงเรียน วัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) จ. สมุทรสงคราม (บริจาคอุปกรณ์การเรียนและให้ความรู้การออมเงิน)

6. โรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (บริจาคอุปกรณ์การเรียนและให้ความรู้การออมเงิน)

7. โรงเรียนวัดแก่นจันทร์ จ.สมุทรสงคราม (บริจาคอุปกรณ์การเรียนและให้ความรู้การออมเงิน)

8. โรงเรียนบ้านหมูสี ปากช่อง จ.นครราชสีมา (บริจาคอุปกรณ์การเรียนและอาหารกลางวัน)

9. โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (แบ่งปันน้ำใจมอบสิ่งของเครื่องใช้ และอาหารกลางวัน)

10. โรงเรียนผู้พิการทางสายตาธรรมิกวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  (แบ่งปันน้ำใจมอบสิ่งของเครื่องใช้ และอาหารกลางวัน)

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 094-6904904 (คุณอุ้ย)

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

 

Tuesday the 25th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน