CSR-Phetchaburi-Cha-am Hua-Hin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSR & DONATION IDEA (อุทยานสิ่งแวดล้อมค่ายสิรินธร, โรงเรียนผู้พิการทางสายตา, ชุมชนบ้านถ้ำเสือ โซน จ.เพชรบุรี ชำอำ หัวหิน)

---------------------------------------------------------------------------------------------

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณะประโยชน์ให้ชุมชน

• ยิงเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า/ เพาะหรือปลูกต้นกล้าไม้ชนิดต่าง ๆ
• ทาสีป้ายบ้านพักโฮมสเตย์ภายในชุมชน
• ปรับปรุงขยายโรงเก็บรถจักรยาน
• ทำป้ายบอกทางในชุมชนและสถานที่ต่างๆ
• สร้างสถานที่รับประทานอาหาร
• สร้างห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ
• สร้างระบบเดินน้ำในแปลงผักต้นกล้า
• ปรับปรุงอาคารคัดแยกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน
• ปรับปรุงอาคารเตาเผาถ่านและเตากลั่นสมุนไพรไล่แมลง
• ปรับปรุงลานกีฬาเพื่อสุขภาพชุมชน


2. พัฒนาองค์ความรู้และอาชีพให้ชุมชน

• การสร้างแบรนด์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน
• อบรมมัคคุเทศก์ และนักสื่อความหมายชุมชน

 

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณประโยชน์ให้โรงเรียนในชุมชน

• ทาสีสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองหงษ์

 

4. บริจาคเงิน และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น

• ชุมชน
- มอบจักรยานให้กลุ่มการท่องเที่ยวฯ
- มอบเรือยางให้ชุมชน

• โรงเรียน
- มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าชุดนักเรียน ให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์

 

 

หากท่านสนใจหลักสูตรการอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลติดต่อ SaleUP  :  ได้โดยตรงที่เบอร์ 091-730-8979

                                                             หรือส่งอีเมลสอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" rel="noopener" style="color: #b7b7b7; background-color: #0a0002; font-family: Mitr, sans-serif; font-size: 25px;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-1062220

Monday the 24th.

©Copyright 2013 UP Training

บริการ : Team Building, Walk Rally, CSR, ทีมบิ้วดิ้ง, สร้างทีมงาน, พัฒนาทีมงาน, อบรมทีม, หลักสูตรฝึกอบรม, อบรมภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน